top of page

IV Therapy 

IV ki pi popilè nou yo ki nan lis anba a, IV koutim yo disponib tou. Pou plis enfòmasyon tanpri pran yon randevourandevou below oswa kontakte nou. 

Myer's Cocktail

What's included: 

 • B Complex

 • B-12

 • Magnesium

 • Vitamin C

HD Glutathione

What's included: 

 • 1200 mg Glutathione 

Performance 

What's included: 

 • Taurine

 • B-12

 • Glutathione

 • L-Carnitine

Super Immunity

What's included: 

 • B Complex

 • B-12

 • Magnesium

 • Vitamin C

 • Glutathione

Recovery

What's included: 

 • Glutathione

 • B- Complex

 • Magnesium

 • B-12

NAD

What's included: 

 • 500 mg NAD+

 • Magnesium

 • B - Complex

bottom of page