top of page

Biofeedback ak Sèvis Konsèy

Biofeedback - BuildingMind & Body awareness pou ede retire baryè pou gerizon 

 • Teknik sa a enplike nan itilize aparèy elektwonik pou mezire ak bay fidbak sou sèten fonksyon kòporèl tankou batman kè, tansyon nan misk, ak repons swe. Feedback sa a ede moun aprann kontwole fonksyon sa yo ak pi byen jere estrès ki ka vin pi mal doulè, migrèn, enkyetid ak divès lòt sentòm..

 • Detèktè yo pa pwogrese ak fasildetachable. 

 • Biofeedback se pou tout laj ki ka chita pou yon peryòd tan pwolonje. Laj rekòmande yo se 8 ane ak plis. 

 • Kondisyon sa reponn byen ak biofeedback genyen ladan yo: 

  • Sendwòm entesten chimerik (IBS) oswa doulè nan vant 
  • Doulè kwonik 
  • ​​Anxiety 

  • Depression 

  • Migrèn 

Counselling​

 • Sante mantal ak emosyonèl se aspè enpòtan nan sante jeneral. Nou itilize teknik nan Terapi akseptasyon ak konpasyon (ACT) ansanm ak teknik nan Terapi Konpòtman kognitif (CBT) pou ede motive, destrese, ak ankouraje kapasite natirèl kò a pou geri. 

 • Nou te travay ak pasyan nan tout kalite lavi, timoun ak granmoun aje, ak nan anpil pwofesyon ki gen ladan aktyèl / ansyen pèsonèl militè. 

 

bottom of page